Kullanım Sözleşmesi

Kullanıcı Sozleşmesi

  1. Ana Sayfa
  2. Kullanım Sözleşmesi

İzmirGunluktur.com Kullanım ( Kullanıcı ) Sozleşmesi


Bu sayfa, izmirgunluktur.com.'ye ("Web Sitesi/Site") kullanırken uyulması gereken kuralları ("Kullanım Şartları") açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi'ni ve hizmetlerini kullanmayınız. Bu Web Sitesi'ni kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartlarına bağlı kalacağınızı göstermektesiniz. ALPER MARTI izmirgunluktur  Şirketi ("izmirgunluktur"), işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Yasal olarak sizi bağladıkları için, Kullanım Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmelisiniz. Burada kullanılan haliyle "Üye", "Siz" ve "Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı bu Web Sitesi'ne girmiş tüm bireyleri ve/veya kurumları ifade etmektedir. 

Web Sitesi, turizm hizmetlerine ilişkin otel, uçak rezervasyonları, uçak bileti ve otel satışlarının gerçekleştirilmesi ve bu alanda çeşitli promosyonlar ve benzeri hizmetlerin Kullanıcılara sanal ortamda sunmak üzere işletilmektedir. 
1. KAYIT VE ŞİFRE
 Üye, kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurarak Kullanım Şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Kullanıcılar, Web Sitesi'nde sağlanan hizmetlerden kayıt işlemi tamamlanır tamamlanmaz veya kayıt işlemi yapmaksızın siteden ürün satın alınması halinde sistem tarafından açılan üyelik durumu başladığı andan itibaren faydalanabilirler. Kayıt esnasında Kullanıcılardan ad, Soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ile Kullanıcıların kimliğinin tanımlanabileceği diğer bilgiler talep edilebilecektir. Kullanıcılar bu bilgilerin 3. kişiler ile yapılan işlemler için gerekli bilgiler olduğunu bilmektedir ve bu bilgiler rızalarına dayanarak kayda alınmaktadır. Bunun yanı sıra bazı alanlarda genel demografik ve istatistiki bilgiler de toplanabilecektir. izmirgunluktur Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin kontrol edilmediğini, bu nedenle bu bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğini garanti etmediğini beyan eder. 

Kullanıcılar üyelik bilgilerini Web Sitesi'ne girerek kendilerine şifre tanımlamaktadırlar. 

Kullanıcıların şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran kendilerine aittir. izmirgunluktur, Kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulmayacağını beyan etmektedir. Kullanıcılar şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifresini değiştireceğini, herhangi bir yetkisiz kullanım hakkında bilgi sahibi olur ise izmirgunluktur’e derhal haber vermeyi kabul etmişlerdir. 

Kullanıcılar, toplanılan iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) izmirgunluktur tarafından, izmirgunluktur un sağlayacağı diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesindeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Kullanıcılar, ayrıca iletişim bilgilerine, Web Sitesi'nden, potansiyel işverenlerden ya da üçüncü kişilerden ücretsiz bültenlerinin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların gönderilebileceğini bağlantılı bu kişilere ilgili bilgilerin ifşa edilebileceğini kabul ederler. 

Kullanıcılar istedikleri zaman üyeliklerini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilirler. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı izmirgunluktur nezdinde doğan haklar saklıdır. 
2. FİKRİ HAKLAR
 Söz konusu Web Sitesi herkese açık, aleni bir sitedir. Site ‘de mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler izmirgunluktur un daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi içeriğine (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) ilişkin fikri ve sınai haklar izmirgunluktur un mülkiyetindedir. Web Sitesi'nde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır. 

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir. 

Kullanıcılar işbu Web Sitesi'ni, diğer şahısların fikri mülkiyet haklarını ya da üçüncü şahısların kişisel haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmamayı ve Site ‘de müstehcen, ahlaka aykırı, politik, görüş yansıtan veya tehditkâr unsurları yayınlamamayı, saklamamayı taahhüt eder. Diğer şahısların fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti yahut bu konuyla ilgili bir şikâyet alınması durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Kullanıcıların erişimleri bloke edilecek yahut üyelikleri iptal edilebilecektir. 

Kullanıcılar Siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Site’ ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı ‘ya aittir. izmirgunluktur 'un bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı ‘ya fer ‘ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. 

izmirgunluktur, Web Sitesi'nde mevcut olan içeriğin tek bir kopyasını görüntüleme ve erişme konusunda ticari olmayan, yalnızca kendi kişisel kullanımınız için yetkilendirmektedir. 
3. ÜYELİKTEN ÇIKARMA
İşbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartlarının ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikâyet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcıların Web Sitesi'ni herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir. Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından izmirgunluktur karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için izmirgunluktur  in Kullanıcılara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. 

izmirgunluktur kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 
4. İÇERİK KULLANIMI
 Web Sitesi'nde sunulan içerik kişisel kullanım içindir. Kendi iletişimlerinizden ve onların ilanından bir kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Site'nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. izmirgunluktur'un yazılı onayı olmaksızın Site’ ye link vermek, Site ‘de yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır. Ayrıca izmirgunluktur 'un haberi ve yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde izmirgunluktur.com sitesine link vermek kesinlikle yasaktır. 

izmirgunluktur, Web Sitesi ile ilgili her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 
5. SİTE'NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR
 izmirgunluktur Site üzerinde yer alan Kullanıcı bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. 

Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden izmirgunluktur sorumlu tutulamaz. 

Web Sitesi içeriği, yanlışlıklar veya baskı hataları içerebilir. izmirgunluktur, Web Sitesi içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmaz. 

izmirgunluktur Web Sitesi'nin hatasız ve/veya kesintisiz çalışacağını veya herhangi bir izmirgunluktur sitesinin ve onun sunucusunun bilgisayar virüsü veya diğer zararlı mekanizmaları taşımayacağını garanti etmez. Web Sitesi'nin kullanılmasından dolayı Kullanıcıların donanım veya verilerinin yahut sair materyalinin zarar görmesi halinde ilgili maliyetten izmirgunluktur sorumlu tutulamaz. 

izmirgunluktur 'in Web Sitesi üzerinde sponsorluk ve sair tanıtımlar ile gelir elde etme hakkı saklıdır. 

Web Sitesi'nde sunulan tüm hizmetlerin içerikleri, tur programları, ulaşım araçları, otel konseptleri ve bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı kendi iradesi ile rezervasyon yapar. işbirliği yapılan tedarikçi ve / veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliliğini göstermemesinden dolayı izmirgunluktur sorumlu tutulamaz. 


Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarının tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcılara ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için gizlilik prensipleri bölümünü incelemenizi rica ederiz. 

Kullanıcı, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini izmirgunluktur.com'in yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez. 

İşbu Kullanım Koşullarının (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır. 

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında işbu Sözleşme ‘den doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Web Sitesi'ni kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Kullanım Şartları Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir. 

martitur iletişim